Style
Dewy
Restful
Modem
Hobby
 
 
Now on sale


Reviewed book edition with pictures of Asia blog.

 
 
    Chat
send
  • Další naroze
    niny a dal...
  • Tak se tady
    všichni mě...

Previous
 
 
ICQ
I'm not on Internet at this moment
160050929
 
Site map :

  Česky
  Stránky
       Úvod
       O mně
       Reference
       Služby
       Projekty
       Ke stažení
       Škola
       Fotky
       Vzkazy
       Kontakt
       Webmapa
       Irsko
       Blog
       Irsko II
       Anglie
       Mezidobí
       Asie
       Balkánem
  Fórum
  Co dělám
  Novinky
  Fotky
       Dědovy narozeniny
       Na bowlingu
       Gaudeamus
       Narozeniny 2003
       Narozeniny 2004
       Výlety
       Rodina
       Ostatní
       Narozeniny 2005
       Smuťovi narozky 2004
       Smuťovi narozky 2003
       Bouzov
       Vltava 2004
       Džerba 2005
       Fotky z mobilu CX65
       Rozlučka 2005
       Irsko I
       Akce v Olomouci
       Irsko II
       Irsko III
       Irsko IV
       Výlet po Irsku
       Volným pádem
       Sraz se třídou 2006
       Panáčkovy narozky 2006
       Silvestr 2006
       Oslava státnic
       Znovu v Irsku
       V Irsku během prvních měsíců
       Prodloužený víkend v Čechách
       Léto v Irsku
       Odpromováno jest...
       Západním Irskem
       Iva v Irsku
       Pieštany
       Džerba 2008
       Se Soňou v Irsku
       Sligo
       Londýn
       Paříž
       Řecko 2008
       Halloween párty
       Budapest 2009
       Vánoční Vídeň
       Švýcarsko 2009
       V Teplicích
       Párty u Honzy
       Bratrova svatba
       Střípky z Irska
       Šiklův Mlýn
       Turecko 2009
       Příjezd do Londýna
       Honzík - synovec
       Londýn během prvních dvou měsíců
       Iva s Pavlem v Londýně
       Honza se Zuzkou v Londýně
       Táta v Londýně
       Střípky z Londýna
       Na kolech kolem Hodonína
       Moravská Třebová
       Německo
       Amsterdam
       Silvestr v Milánu
       U babičky
       Na Hostýnu
       Party špatného vkusu
       Plachtění kolem Řecka
       Tániččiny promoce
       Sraz se třídou z gymnázia 2011
       Sjezd Vltavy 2011
       Indie - Dillí, Agra, Kota
       Indie - Bundi, Udaipur, Bombej, Hyderabad
       Indie - Vizag, Araku, Jeypore, Jagdalpur, Bhubaneswar, Kalkata
       Indie - Sundarban, Gangtok, Namchi, Darjeeling
       Nepál - kolem Annapurny
       Nepál - Pokhara, Chitwan
       Nepál - Kathmandu, rafting
       Thajsko - Bangkok
       Thajsko - Koh Chang
       Thajsko - Chang Mai, Sukhotai, Ayutthaya
       Thajsko - Kanchanaburi, národní park Erawan, Chang Rai
       Laos - opičí zážitek, Luang Prabang
       Laos - Phonsavan, Vientiane, okolo Tha Khaek, Don Dhet
       Kambodža - Ban Lung, Kratie, Phnom Penh, Siem Reap
       Kambodža - Koh Kong, Sihanokville
       Vietnam - Can Tho, Saigon a Hanoj
       Vietnam - na cestě I.
       Vietnam - na cestě II.
       Vietnam - na cestě III.
       Čína - Kunming, Dalí, Lijiang, Leshan, Chengdu
       Čína - Xi'an, Pingyao, Peking
       Mongolsko - Ulanbátar, Tsetserleg, Tsagaan Nuur
       Mongolsko - po stopách císařovi poslední výpravy
       Mongolsko - Terelj
       Asie - panoramata
       Narozeniny 2013
       Na skok v Maďarsku
       V Bosně
       Černou Horou
       Albánie
       Makedonie
       Bulharsko
       Rumunsko
       Balkán - panoramata
       Bělorusko 2015
       Turecko 2019
  Blogy


  English
  Pages
       Preface
       About me
       References
       Services
       Projects
       Download
       School
       Photos
       Messages
       Contact
       Site map
       Ireland
       Blog
       Ireland II
       England
       Meantime
       Asia
       Balkans
  Forum
  Works
  News
  Photos
       grandpa's birthday
       bowling
       Gaudeamus
       My birthday 2003
       My birthday 2004
       Trips
       My family
       Others
       My birthday 2005
       Smuta's birthday 2004
       Smuta's birthday 2003
       Bouzov castle
       Vltava 2004
       Jerba 2005
       Siemes CX65 photos
       Farewall 2005
       Ireland I
       Greeting in Olomouc
       Ireland II
       Ireland III
       Ireland IV
       Trip around Ireland
       Free fall
       Secondary school meeting 2006
       Panáček's birthday 2006
       New Year's celebration 2006
       Celebration of finished studies
       Back in Ireland
       During first months in Ireland
       Weekend in Czech Republic
       The summer in Ireland
       Graduation
       Across west Ireland
       Iva in Ireland
       Piestany
       Jerba 2008
       In Ireland with Sona
       Sligo
       London
       Paris
       Greece 2008
       Halloween party
       Budapest 2009
       Christmas Vienna
       Switzerland 2009
       In Teplice
       Party at Honza´s
       My brother´s wedding
       Bits and pieces from Ireland
       Sikluv Mlyn
       Turkey 2009
       Arrival to London
       Honzík - nephew
       London in first few months
       Iva and Pavel in London
       Honza and Zuzka in London
       My dad in London
       Pictures from London
       Bicycle riding around Hodonin
       Moravská Třebová
       Germany
       Amsterdam
       New year's Eve in Milano
       At my grandma's
       Hostýn
       Bad taste party
       Sailing around Greece
       My sister's graduation
       Party with my secondary school friends
       Vltava 2011
       India - Delhi, Agra, Kota
       India - Bundi, Udapiru, Mumbai, Hyderabad
       India - Vizag, Araku, Jeypore, Jagdalpur, Bhubaneswar, Culcatta
       India - Sundarban, Gangtok, Namchi, Darjeeling
       Nepal - Annapurna Circuit
       Nepal - Pokhara, Chitwan
       Nepal - Kathmandu, rafting
       Thailand - Bangkok
       Thailand - Koh Chang
       Thailand - Chang Mai, Sukhotai, Ayutthaya
       Thajsko - Kanchanaburi, Erawan National Park, Chang Rai
       Laos - Gibon experience, Luang Prabang
       Laos - Phonsavan, Vientiane, around Tha Khaek, Don Dhet
       Cambodia - Ban Lung, Kratie, Phnom Penh, Siem Reap
       Cambodia - Koh Kong, Sihanokville
       Vietnam - Can Tho, Saigon and Hanoi
       Vietnam - on the road I.
       Vietnam - on the road II.
       Vietnam - on the road III.
       China - Kunming, Dali, Lijiang, Leshan, Chengdu
       China - Xi'an, Pingyao, Beijing
       Mongolia - Ulaanbaatar, Tsagaan Nuur
       Mongolsko - tracing emperor's last quest
       Mongolia - Terelj
       Asia - panoramas
       Birthday 2013
       Few days in Hungary
       In Bosnia
       In Montenegro
       Albania
       Macedonia
       Bulgaria
       Romania
       Balcans - panoramas
       Belarus 2015
       Turkey 2019
  Reports